O společnosti Gomselmaš

vyroba

Výrobní sdružení Gomselmaš působí na trhu se zemědělskými stroji již od roku 1930. Na základě našich dlouhodobých zkušeností, díky maximálnímu využití tvůrčího potenciálu týmu vedoucích pracovníků a všech zaměstnanců, a také díky využití nejnovějších vědeckých a technologických inovací se nám podařilo vybudovat moderní flexibilní výrobu zemědělských strojů na vysoké technické úrovni. I nadále plánovitě provádíme modernizaci technologických procesů ve výrobě techniky, která splňuje veškeré požadavky moderního agropodnikání.

V současné době naše společnost pod značkou GOMSELMASH vyrábí především sklízecí mlátičky. Díky vytvoření rozsáhlé modelové řady, která zahrnuje 5 základních modelů s průchodností 7 až 14 kg/sek., se Gomselmaš stal podnikem full-line (poskytujícím kompletní sortiment produktů) mezi výrobci techniky pro sklizeň obilnin. Vysoká poptávka po kombajnech pro sklizeň obilovin různých tříd značky GOMSELMASH dosvědčuje správnosti námi zvolené cesty a potvrzuje skutečnost, že pracujeme v zájmu všech skupin spotřebitelů.

Současnost společnosti Gomselmaš

Výrobní sdružení Gomselmaš je mezinárodní splečnost, která působí na celém světě. Jednotlivé státy ve kterých působíme fungují jako skládačka, která do sebe perfektně zapadá.

 • Bělorusko – Gomel – hlavní výrobní závody společnosti.
 • Gomelská oblast Svetlogorsku – vyrába řezacích mechanizmů a žacích lišt.
 • Ruské federace – Brjansk – společný bělorusko-ruský podnik Brjanskselmaš, který vyrábí ve spolupráci s Gomselmaš kombajny pro sklizeň pícnin a sklízecí mlátičky.
 • Argentina – pobočka společnosti Gomselmaš.
 • Česká republika – pobočka společnosti Gomselmaš.
 • Čína – společný bělorusko-čínský podnik.
 • Ruská federace – Tatarstán a Kazachstán – společná výroba techniky pro sklizeň obilovin.

V blízké budoucnosti má Gomselmaš v plánu vybudovaní společných podniků na Ukrajině a v Evropské unii a také vlastní výrobu v Latinské Americe.

Technologie výroby

Pro zajištění produkce rozsáhlého spektra sofistikované zemědělské techniky, disponuje sdružení výrobními kapacitami ve všech fázích výroby:

 • lití,
 • mechanické obrábění – včetně výroby mechanických převodovek,
 • svařování – včetně řezání laserem,
 • lisování plechu za studena,
 • tepelné obrábění,
 • montáž a nátěr barvou.
technologie

V přípravné lisovací výrobě umožňuje počítačem ovládané laserové zařízení pro řezání plechu o tloušťce až 14 mm vyřezávat součástky jakéhokoliv tvaru a to ihned načisto, bez dalšího obrábění, s minimálními odřezky. Pracovní tempo podporují automatizované dopravníkové systémy, zajištující přísun kovových plechů pro zpracování.

CNC ohýbačky plechu mají uloženo v paměti 50 tisíc různých druhů ohybů. Toto zařízení slouží pro výrobu součástek složitých tvarů, ohnutých v různých rovinách až 10krát. Tato rychlá výroba složitých dílců s vysokou přesností, bez použití finančně nákladných lisovacích a svařovacích strojů, je levnější a má vyšší odolnost.

Během mechanického obrábění se programovatelné obráběcí centrum rychle přepíná na výrobu dílců pro různé účely a druhy zařízení. Vysoká přesnost výsledků se dosahuje díky použití nejnovějšího dokončovacího zařízení německé a švýcarské výroby: elektroerozivních, brousících a profilových brousících strojů.

Při termické výrobě, řízené počítačovým systémem, provádí linky speciálních pecí pro tepelné zpracování v jednom cyklu 6 procesů chemického a tepelného zpracování dílců a zvyšuje se tak pevnost a životnost vyráběných dílců.

Byla dokončena rekonstrukce a modernizace slévárenské výroby a uvedení do provozu  moderního energeticky nenáročného komplexu litinového a ocelového lití. Na řadě je celková modernizace lakovny založené na supermoderních technologiích.

Konkurenční výhody

 • prodej vlastní výroby do 21 zemí;
 • objemy vyvážené produkce rostou rychlým tempem;
 • snaha o zvýšení kvality a úrovně práce naší dealerské sítě;
 • zlepšení kvality poskytovaných servisních služeb;
 • servisní služby jsou poskytovány každému zákazníkovi operativně;

Konstrukce projektů

konstrukce

Vysokou úroveň konstrukčního zpracování našich strojů zajišťuje Hlavní specializovaná konstrukční kancelář, zaměřená na realizaci projektů v oblasti strojů pro sklizeň pícnin a obilovin. V současné době se Hlavní specializovaná konstrukční kancelář (GKSB) profiluje jako významné vědeckotechnické středisko, disponující týmem vysoce profesionálních odborníků a mohutnou materiální a technickou základnou pro uskutečnění realizací komplexních vědeckovýzkumných projektů, zaměřených na vytvoření rozsáhlého spektra špičkových strojů, náročných na vědecko-technické zpracování, pro potřebu zemědělství a jiných odvětví.

Díky dosažené úrovni rozvoje výroby a kvalitě výrobků je společnost schopná realizovat velké zakázky na výrobu složitých sestav a adaptérů pro zemědělské stroje, získané od předních strojírenských společností, u kterých si Gomselmaš vybudoval pověst spolehlivého obchodního partnera. Gomselmaš je schopen dodávat jiným podnikům:

 • žací lišty pro sklízecí mlátičky,
 • žací lišty a sběrače pro kombajny na sklizeň pícnin,
 • kabiny, hnací nápravy, reduktory a jiné výrobky.

Kromě základních produktů vyrábí Gomselmaš také náhradní díly pro všechny vyráběné stroje a provádí rovněž jejich opravy.

Web mateřského závodu www.gomselmash.by