Servis kombajnů

Technická a servisní obsluha

servisni-obsluha

Všude, kde se využívá technika výroby VS GOMSELMAŠ, je zajištěn také odborný servis. Snažíme se zcela uspokojit požadavky našich spotřebitelů. Využíváme světové zkušenosti stejně jako názory a návrhy našich klientů a trvale pracujeme na zdokonalování systému servisní obsluhy a zvyšujeme úroveň jejího rozvoje.

Hlavní zásadou je, abychom spotřebiteli nabídli možnost využívat celý komplex servisních služeb v místě. Za účelem realizace této zásady založila společnost Gomselmaš pobočku v České republice. Tato pobočka plní funkci technického střediska firmy Gomselmaš nejen v této zemi, ale i pro sousední oblasti, což lze doložit sérií strojů, které již po několik sezon pracují ve Slovenské republice.

Technická služba pobočky OAO „GOMSELMAŠ“ zajišťuje technický doprovod každého prodaného stroje po celou dobu jeho provozování, včetně obsluhy složitých systémů a agregátů kombajnů.

V otázkách servisní obsluhy je nutné se obracet na pobočku OAO „GOMSELMAŠ“, jejíž zaměstnanci v co nejkratší době učiní kvalifikované rozhodnutí.

Kromě obslužného servisního střediska se můžete obrátit přímo na servisní službu VS Gomselmaš, k čemuž můžete využít elektronickou adresu utisop_drp@gomselmash.by nebo telefonní a faxové číslo: +375 232 541 413.

Posklizňová prohlídka

Každoročně po skončení sklizňových prací provede technická služba pobočky posklizňovou prohlídku technického stavu strojů v záruce i po záruční době a průzkum u mechanizátorů. Přitom se stanoví seznam náhradních dílů potřebných pro to, aby technika byla připravena na sklizeň v příštím roce. Podle tohoto seznamu vytváří Gomselmaš potřebný sortiment doplňujících náhradních dílů určených k dodávce do skladu pobočky.

Takto náš systém technické a servisní obsluhy všude zajišťuje vysokou technickou připravenost kombaknů Gomselmaš.

poskliznova-prohlidka

Školení

skoleni

Vysoká kvalifikace mechanizátorů je jedním z hlavních faktorů, proč hospodářství vykazuje stabilní zisky.

Mechanizátor se musí nejen naučit ovládat stroj, ale musí znát i konkrétní program činností, aby se docílilo dlouhé doby provozu kombajnů Gomselmaš. A právě tento úkol řeší systém školení vytvořený ve výrobním sdružení. Tento systém se vztahuje nejen na mechanizátory, ale také na odborníky v hospodářství.

Náhradní díly

Závody, které jsou součástí VS Gomselmaš, vyrábějí celý sortiment nutných náhradních dílů pro vyráběnou techniku. Byl vytvořen dobře fungující systém maximálně rychlého zajištění originálních náhradních dílů na kombajny Gomselmaš.

Náhradní díly se vyrábějí v nejmodernějších technologických komplexech. Technologická disciplína a jakost výroby náhradních částí se přísně kontrolují. Proto důrazně doporučujeme, aby se pro maximálně efektivní chod strojů používaly pouze originální náhradní díly, které má pobočka vždy na skladu.

nahradni-dily

Pokud potřebujete nějaký náhradní díl, můžete zatelefonovat na čísla: +420 495 436 956; +420 777 845 087, nebo napsat na e-mail: servis@gomselmash.eu, případně nám napište prostřednictvím formuláře níže.

Tříletá záruka: v zájmu zemědělských podniků

zaruka

Prodloužení záruční doby zemědělské techniky znamená pro zemědělské podniky velkou rezervu, snížení provozních výdajů a růst zisku.

Od minulého roku dealeři výrobních závodů techniky GOMSELMASH, včetně pobočky OAO „GOMSELMAŠ“, prodlužují obvyklou dvouletou záruční dobu ještě o jeden rok bezplatné záruky.

Společnost Gomselmaš a její partneři pro prodej a technický servis zdůrazňují: nejde o jednorázovou akci, ale o schválené strategické rozhodnutí. Cílem daného rozhodnutí je efektivní podpora zemědělských podniků, které plány rozvoje a hospodářského růstu svých hospodářství spojují s technikou GOMSELMASH.

 

Kontaktujte nás

    Zásady ochrany osobních údajů