O spoločnosti Gomselmaš

vyroba

Výrobné združenie Gomselmaš pôsobí na trhu s poľnohospodárskymi strojmi už od roku 1930. Na základe našich dlhodobých skúseností, vďaka maximálnemu využitiu tvorivého potenciálu tímu vedúcich pracovníkov a všetkých zamestnancov, a tiež vďaka využitiu najnovších vedeckých a technologických inovácií sa nám podarilo vybudovať modernú flexibilnú výrobu poľnohospodárskych strojov na vysokej technickej úrovni. Aj naďalej plánovito vykonávame modernizáciu technologických procesov vo výrobe techniky, ktorá spĺňa všetky požiadavky moderného agropodnikania.

V súčasnosti naša spoločnosť pod značkou GOMSELMASH vyrába predovšetkým zberové mláťačky. Vďaka vytvoreniu rozsiahleho modelového radu, ktorý zahŕňa 5 základných modelov s priechodnosťou 7 až 14 kg/s, sa Gomselmaš stal podnikom full-line (poskytujúcim kompletný sortiment produktov) medzi výrobcami techniky pre zber obilnín. Vysoký dopyt po kombajnoch pre zber obilnín rôznych tried značky GOMSELMASH dosvedčuje správnosť nami zvolenej cesty a potvrdzuje skutočnosť, že pracujeme v záujme všetkých skupín spotrebiteľov.

Súčasnosť spoločnosti Gomselmaš

Výrobné združenie Gomselmaš je medzinárodná spoločnosť, ktorá pôsobí na celom svete. Jednotlivé štáty, v ktorých pôsobíme, fungujú ako skladačka, ktorá do seba perfektne zapadá.

 • Bielorusko – Gomel – hlavné výrobné závody spoločnosti.
 • Gomelská oblasť Svetlogorsku – výroba rezacích mechanizmov a žacích líšt.
 • Ruská federácia – Brjansk – spoločný bielorusko-ruský podnik Brjanskselmaš, ktorý vyrába v spolupráci s Gomselmaš kombajny na zber krmovín a zberové mláťačky.
 • Argentína – pobočka spoločnosti Gomselmaš.
 • Česká republika – pobočka spoločnosti Gomselmaš.
 • Čína – spoločný bielorusko-čínsky podnik.
 • Ruská federácia – Tatársko a Kazachstan – spoločná výroba techniky na zber obilnín.

V blízkej budúcnosti má Gomselmaš v pláne vybudovanie spoločných podnikov na Ukrajine a v Európskej únii a tiež vlastnú výrobu v Latinskej Amerike.

Technológia výroby

Pre zaistenie produkcie rozsiahleho spektra sofistikovanej poľnohospodárskej techniky disponuje združenie výrobnými kapacitami vo všetkých fázach výroby:

 • liatie,
 • mechanické obrábanie – vrátane výroby mechanických prevodoviek,
 • zváranie – vrátane rezania laserom,
 • lisovanie plechu za studena,
 • tepelné obrábanie,
 • montáž a náter farbou.
technologie

V prípravnej lisovacej výrobe umožňuje počítačom ovládané laserové zariadenie na rezanie plechu s hrúbkou až 14 mm vyrezávať súčiastky akéhokoľvek tvaru, a to ihneď načisto, bez ďalšieho obrábania, s minimálnymi odrezkami. Pracovné tempo podporujú automatizované dopravníkové systémy, zaisťujúce prísun kovových plechov na spracovanie.

CNC ohýbačky plechu majú uložených v pamäti 50-tisíc rôznych druhov ohybov. Toto zariadenie slúži na výrobu súčiastok zložitých tvarov, ohnutých v rôznych rovinách až 10-krát. Táto rýchla výroba zložitých dielcov s vysokou presnosťou, bez použitia finančne nákladných lisovacích a zváracích strojov, je lacnejšia a má vyššiu odolnosť.

Počas mechanického obrábania sa programovateľné obrábacie centrum rýchlo prepína na výrobu dielcov pre rôzne účely a druhy zariadenia. Vysoká presnosť výsledkov sa dosahuje vďaka použitiu najnovšieho dokončovacieho zariadenia nemeckej a švajčiarskej výroby: elektroerozívnych, brúsiacich a profilových brúsiacich strojov.

Pri termickej výrobe, riadenej počítačovým systémom, robia linky špeciálnych pecí pre tepelné spracovanie v jednom cykle 6 procesov chemického a tepelného spracovania dielcov a zvyšuje sa tak pevnosť a životnosť vyrábaných dielcov.

Bola dokončená rekonštrukcia a modernizácia zlievarenskej výroby a uvedenie do prevádzky moderného, energeticky nenáročného komplexu liatinového a oceľového liatia. Na rade je celková modernizácia lakovne založenej na supermoderných technológiách.

Konkurenčné výhody

 • Predaj vlastnej výroby do 21 krajín;
 • Objemy vyváženej produkcie rastú rýchlym tempom;
 • Snaha o zvýšenie kvality a úrovne práce našej dealerskej siete;
 • Zlepšenie kvality poskytovaných servisných služieb;
 • Servisné služby sú poskytované každému zákazníkovi operatívne;

Konštrukcia projektov

konstrukce

ysokú úroveň konštrukčného spracovania našich strojov zaisťuje Hlavná špecializovaná konštrukčná kancelária, zameraná na realizáciu projektov v oblasti strojov na zber krmovín a obilnín. V súčasnosti sa Hlavná špecializovaná konštrukčná kancelária (GKSB) profiluje ako významné vedecko-technické stredisko, disponujúce tímom vysoko profesionálnych odborníkov a mohutnou materiálnou a technickou základňou na uskutočnenie realizácií komplexných vedeckovýskumných projektov, zameraných na vytvorenie rozsiahleho spektra špičkových strojov, náročných na vedecko-technické spracovanie, pre potrebu poľnohospodárstva a iných odvetví.

Vďaka dosiahnutej úrovni rozvoja výroby a kvalite výrobkov je spoločnosť schopná realizovať veľké zákazky na výrobu zložitých zostáv a adaptérov pre poľnohospodárske stroje, získané od popredných strojárskych spoločností, u ktorých si Gomselmaš vybudoval povesť spoľahlivého obchodného partnera. Gomselmaš je schopný dodávať iným podnikom:

 • žacie lišty na zberové mláťačky,
 • žacie lišty a zberače pre kombajny na zber krmovín,
 • kabíny, hnacie nápravy, reduktory a iné výrobky.

Okrem základných produktov vyrába Gomselmaš aj náhradné diely pre všetky vyrábané stroje a robí takisto ich opravy.

Web materského závodu www.gomselmash.by