GOMSELMASH GS12 A1 samojazdná zberová mláťačka

GOMSELMASH GS12-A1
 

Vysoko produktívny kombajn GOMSELMASH GS12 A1 efektívne pracuje v širokom rozsahu úrodnosti obilnín. Vysoká priepustnosť sa dosahuje vďaka použitiu motora s výkonom 330 k, dvojbubnovému mlátiacemu systému s predbežným zrýchlením prísunu obilnej hmoty a zväčšenej ploche separácie a systému čistenia zrna.


Pritom je kombajn prispôsobený na prácu v nepriaznivých podmienkach zberu ťažko mlátiteľných plodín s vyššou vlhkosťou.

Kombajn GOMSELMASH GS12 A1 v základnej výbave je opatrený žacou lištou so šírkou záberu 7 m. Možné je aj použitie žacej lišty s 9 m záberom.

Mláťačka GOMSELMASH GS12 A1 vyniká zväčšenými priemermi zrýchľovacieho a mlátiaceho bubna 600 a 800 mm v uvedenom poradí. V kombinácii so zväčšenou plochou dvojitého koša to umožnilo predĺžiť dráhu mlátenia a samotné mlátenie urobiť šetrnejším. Výsledkom je vysoká úroveň výmlatu a separácia aj vysokosteblových plodín.

 
Mlátící bubny
 
Mlátící bubny 2
 

Zrýchľovací bubon zvyšuje rýchlosť pohybu obilnej hmoty vychádzajúcej zo šikmého dopravníka tak, aby sa priblížila rýchlosti otáčania mlátiaceho bubna. Zrýchľovač je opatrený primárnym košom, vďaka čomu sa mlátenie aj separácia začínajú už vo fáze zrýchľovania toku. Okrem toho, zuby zrýchľovacieho bubna rovnomerne rozdeľujú hmotu. Týmto spôsobom sa znižuje zaťaženie mlátiaceho bubna a základného koša. To dovoľuje stabilizovať a zefektívniť mlátenie a poskytnúť kombajnu výhodu pri zbere skrúteného a vlhkého obilia.

 

Úderná sila zberu

Kaskády

Prítomnosť siedmich kaskád s optimálnym rozdelením výšok na každej z piatich klapiek vytriasadla a veľká amplitúda ústretového pohybu klapiek zlepšujú oddeľovanie zrna od slamovej hmoty, podporujú stabilnú produktivitu a znižujú straty.

 
Soustava sítí

Veľkoplošná sústava sít, tri kaskády čistenia a výkonný turboventilátor s rovnomerným rozdelením prúdu vzduchu do sít – taký systém čistenia spĺňa najvyššie požiadavky na čistotu skladového zrna.

 
Čistní ventilátor

Zmena intenzity prúdu vzduchu: elektromechanizmus ovládaný tlačidlom z kabíny umožňuje plynulo regulovať otáčky ventilátora čistenia.


Ak je nutné uchovať slamu na ďalšie použitie, rezačka sa prepína do režimu tvorby valcových balíkov. V tomto režime sa slama ukladá do objemných valcových balíkov vhodných na ďalšie spracovanie.

Rezačka slamy so zvýšeným počtom nožov dôkladne rozsekáva slamu a rovnomerne ju rozmetá po poli v určenej šírke ako hnojivo vytvárajúce dobrý základ pre budúcu úrodu.

Systém vykládky zrna s horným umiestnením vyprázdňovacieho slimáka umožňuje rýchlo plniť zrnom korby automobilov s vysokými bočnicami, čím skracuje čas zberu.

 
Řezačka slámy

GS12A1-odsavac-hrubych-necistot

Pre zlepšenie viditeľnosti pracovného priestoru z kabíny obsluhy, je na šikmom dopravníku umiestnené zariadenie na odsávanie prachu.


GS12-A1-rozmetac-plev

GOMSELMASH GS12 A1 je tiež vybavený rozmetačom pliev.

Ďalšie informácie o kombajne GOMSELMASH GS12 A1:

Nezáväzný dopyt

user-image

Jozef Današ

Ak máte záujem o našej techniku, zavolajte nám, alebo napíšte.

  777 845 087

    Zásady ochrany osobných údajov