GOMSELMASH GS16 samojazdná zberová mláťačka

GOMSELMASH-gs16
 

Kombajn GOMSELMASH GS16 obsadil z hľadiska výkonu hornú priečku v rade kombajnov GOMSELMASH. Moderný a technicky vyspelý stroj je určený pre poľnohospodárske podniky s veľkým objemom úrody.


Vysoká produktivita kombajnu

Dvojbubnový mlátiaci systém s predbežným zrýchlením prísunu obilnej hmoty umožňuje jemné mlátenie pri vysokej produktivite. Namiesto vytriasadiel je kombajn vybavený rotačným separátorom slamy. Takéto kombinované riešenie v sebe spája výhody bubnového mlátenia a rotačnej separácie slamy a je najvhodnejší pre farmy, ktoré okrem obilnín zberajú kukuricu vo veľkých množstvách na zrno.

Vysoká úroveň automatizácie vykonávaných procesov umožňuje eliminovať chyby obsluhy a zaistiť stabilnú prevádzku kombajnu pri meniacich sa podmienkach úrody.

Niekoľkokrát overený systém dvojbubnového mlátenia s predbežným zrýchlením prísunu obilnej hmoty pred vstupom do mlátiaceho bubna, preukazuje svoje výhody v kombajne GOMSELMASH GS16. “Prečesávanie” hmoty zubami urýchľovacieho bubna robí jej tok absolútne rovnomerným. V kombinácii s vysokou rýchlosťou to zaisťuje nielen rýchle a jemné mlátenie, ale tiež vytvára podmienky pre vysokú účinnosť všetkých následných procesov.

Podmienky pre efektívnu rotačnú separáciu sú vytvorené už vo fáze privádzania hmoty z odmietacého bubna: odmietací bubon rozdeľuje hmotu do dvoch tokov a rovnomerne privádza do oboch rotorov separátora slamy. Tieto separátory “obalené” košmi sa točia v opačných smeroch.

Keď sa hmota pohybuje vysokou rýchlosťou pozdĺž špirály medzi rotormi a pevnými košmi, pôsobí na ňu veľká odstredivá sila, ktorá zaisťuje rýchle oddelenie zvyškového zrna. Jedná sa o jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré určujú vysokú produktivitu kombajnu.

 
mlatici-ustroji-gs16
 

Proces čistenia zrnovej hmoty

cistici-system

 

Zrnová hmota sa najskôr dostáva na stupňovitú vynášaciu dosku, po nej na vytriasaciu dosku a až potom na dobre prefukované kaskády čistenia. Takáto cesta čistenej zrnovej hmoty od rotorov do sita zabraňuje upchávaniu a znižuje zaťaženie čistiaceho systému.

V čistiacej sústave smeruje prúdenie vzduchu pozdĺž dvoch oddelených kanálov: horný prúd prefukuje rozdiel medzi vytriasacou doskou a horným sitom, pričom už v tomto štádiu odstraňuje významnú časť ľahkých frakcií. Spodný prúd je rovnomerne rozdelený medzi sitami a dokončuje čistenie zrna. Intenzita prietoku vzduchu a otvorenie čistiacich žalúzií sú riadené z kabíny.

cistici-soustava
 
zpracovani-slamy

Spracovanie slamy

Ak je nutné uchovať slamu pre ďalšie použitie, prepína sa drvič slamy do režimu tvorby riadkov. V tomto režime sa slama ukladá do objemných riadkov vhodných na ďalšie spracovanie.

Drvič slamy so zvýšeným počtom nožov dôkladne rozdrobuje slamu a rovnomerne ju rozmetá po poli v určenej šírke ako hnojivo, ktoré vytvára dobrý základ pre budúcu úrodu.

zpracovani-slamy
system-vykladky

Systém vykládky zrna

Systém vykládky zrna s horným umiestnením vyprázdňovacieho šneku umožňuje rýchlo plniť zrnom korby automobilov s vysokými bočnicami, čím skracuje čas vyprazňovania zásobníka zrna.

Moderný šikmý dopravník

Moderný šikmý dopravník sa vyznačuje spoľahlivosťou, stabilným vysokým prísunom obilnej hmoty, vysokou produktivitou a kvalitou mlátenia.
V suchom horúcom počasí je žacia lišta niekedy úplne skrytá za hustým prachom zo zorného poľa obsluhy kombajnu. Vyriešiť tento problém pomáha systém odsávania prachu, inštalovaný v šikmom dopravníku, ktorý je poháňaný od pohonu šikmého dopravníka. Skutočne viditeľný výsledok – zníženie zaťaženia očí obsluhy a ako dôsledok zvýšená produktivita práce.

sikmi-dopravnik
zpetny-chod-sikmi-dopravnik

Spätný chod šikmého dopravníka

Táto funkcia je nepostrádateľná, najmä pri ťažkých podmienkach zberu. Použitie hydraulického motora v konštrukcii šikmého dopravníka umožňuje plynulý spätný chod, čo šetrí čas.


Ďalšie informácie o kombajne GOMSELMASH GS16:

Nezáväzný dopyt

user-image

Jozef Današ

Ak máte záujem o našej techniku, zavolajte nám, alebo napíšte.

  777 845 087

    Zásady ochrany osobných údajov