Servis kombajnov

Technická a servisná obsluha

servisni-obsluha

Všade, kde sa využíva technika výroby VS GOMSELMAŠ, je zaistený aj odborný servis. Snažíme sa celkom uspokojiť požiadavky našich spotrebiteľov. Využívame svetové skúsenosti rovnako ako názory a návrhy našich klientov a trvalo pracujeme na zdokonaľovaní systému servisnej obsluhy a zvyšujeme úroveň jej rozvoja.

Hlavnou zásadou je, aby sme spotrebiteľovi ponúkli možnosť využívať celý komplex servisných služieb na mieste. S cieľom realizácie tejto zásady založila spoločnosť Gomselmaš pobočku v Českej republike. Táto pobočka plní funkciu technického strediska firmy Gomselmaš nielen v tejto krajine, ale aj pre susedné oblasti, čo možno doložiť sériou strojov, ktoré už niekoľko sezón pracujú v Slovenskej republike.

Technická služba pobočky OAO „GOMSELMAŠ“ zaisťuje technický sprievod každého predaného stroja po celý čas jeho prevádzkovania, vrátane obsluhy zložitých systémov a agregátov kombajnov.

V otázkach servisnej obsluhy je nutné sa obracať na pobočku OAO „GOMSELMAŠ“, ktorej zamestnanci v čo najkratšom čase urobia kvalifikované rozhodnutie.

Okrem obslužného servisného strediska sa môžete obrátiť priamo na servisnú službu VS Gomselmaš, na čo môžete využiť elektronickú adresu utisop_drp@gomselmash.by alebo telefónne a faxové číslo: +375 232 541 413.

Pozberová prehliadka

Každoročne po skončení zberových prác urobí technická služba pobočky pozberovú prehliadku technického stavu strojov v záruke aj po záručnej lehote a prieskum u mechanizátorov. Pritom sa stanoví zoznam náhradných dielov potrebných na to, aby technika bola pripravená na zber v budúcom roku. Podľa tohto zoznamu vytvára Gomselmaš potrebný sortiment doplňujúcich náhradných dielov určených na dodávku do skladu pobočky.

Takto náš systém technickej a servisnej obsluhy všade zaisťuje vysokú technickú pripravenosť kombajnov Gomselmaš.

poskliznova-prohlidka

Školenie

skoleni

Vysoká kvalifikácia mechanizátorov je jedným z hlavných faktorov, prečo hospodárstvo vykazuje stabilné zisky.

Mechanizátor sa musí nielen naučiť ovládať stroj, ale musí poznať aj konkrétny program činností, aby sa docielil dlhý čas prevádzky kombajnov Gomselmaš. A práve táto úloha rieši systém školenia vytvorený vo výrobnom združení. Tento systém sa vzťahuje nielen na mechanizátorov, ale aj na odborníkov v hospodárstve.

Náhradné diely

Závody, ktoré sú súčasťou VS Gomselmaš, vyrábajú celý sortiment nutných náhradných dielov pre vyrábanú techniku. Bol vytvorený dobre fungujúci systém maximálne rýchleho zaistenia originálnych náhradných dielov na kombajny Gomselmaš.

Náhradné diely sa vyrábajú v najmodernejších technologických komplexoch. Technologická disciplína a akosť výroby náhradných častí sa prísne kontrolujú. Preto dôrazne odporúčame, aby sa pre maximálne efektívny chod strojov používali iba originálne náhradné diely, ktoré má pobočka vždy na sklade.

nahradni-dily

Ak potrebujete nejaký náhradný diel, môžete zatelefonovať na čísla: +420 495 436 956; +420 777 845 087, alebo napísať na e-mail: servis@gomselmash.eu, prípadne nám napíšte prostredníctvom formulára nižšie.

Trojročná záruka: v záujme poľnohospodárskych podnikov

zaruka

Predĺženie záručnej lehoty poľnohospodárskej techniky znamená pre poľnohospodárske podniky veľkú rezervu, zníženie prevádzkových výdavkov a rast zisku.

Od minulého roku dealeri výrobných závodov techniky GOMSELMASH, vrátane pobočky OAO „GOMSELMAŠ“, predlžujú obvyklú dvojročnú záručnú lehotu ešte o jeden rok bezplatnej záruky.

Spoločnosť Gomselmaš a jej partneri pre predaj a technický servis zdôrazňujú: nejde o jednorazovú akciu, ale o schválené strategické rozhodnutie. Cieľom daného rozhodnutia je efektívna podpora poľnohospodárskych podnikov, ktoré plány rozvoja a hospodárskeho rastu svojich hospodárstiev spájajú s technikou GOMSELMASH.

 

Kontaktujte nás

    Zásady ochrany osobných údajov