Videá GOMSELMASH GS812

Zberová mláťačka GOMSELMASH GS812 predstavuje stroj strednej triedy, ktorý bol vyvinutý pre rozsiahle spektrum využitia. Kompaktný a ľahko ovládateľný kombajn je určený na prevádzku s priechodnosťou min. 8 kg/s a výkonom najmenej 12 ton obilia v násypke za hodinu.Enormne poľahlá pšenica versus GOMSELMASH GS812

 

Video predvedenie kombajnu Gomselmash GOMSELMASH GS812

 

Video predvedenie kombajnu Gomselmash GOMSELMASH GS812