Videá PALESSE GS812

Zberová mláťačka PALESSE GS812 predstavuje stroj strednej triedy, ktorý bol vyvinutý pre rozsiahle spektrum využitia. Kompaktný a ľahko ovládateľný kombajn je určený na prevádzku s priechodnosťou min. 8 kg/s a výkonom najmenej 12 ton obilia v násypke za hodinu.Enormne poľahlá pšenica versus PALESSE GS812

 

Video predvedenie kombajnu Gomselmash Palesse GS812

 

Video predvedenie kombajnu Gomselmash Palesse GS812